DSHK på Facebook.

DSHK har oprettet en side på Facebook. Håbet er, at det kan lette nyhedsformidlingen, og evt. anspore til diskussioner. Profilen er DSHK: Dansk Selskab for hofte og knæ alloplastik. Den kan tilgåes her

Cementerings kursus

Behandlingsvejledninger for knæ og hoftealloplastik

DSHK har udarbejdet forslag til forløbsprogrammer/behandlingsvejledninger for primær THA og TKA, og for revisions THA og TKA. Læs mere her

Formands beretning 2022

Formandsberetning 2022

Indkaldelse til DSHK generalforsamling

Generalforsamling i DSHK

Indkaldelse til DSHKs ordinære generalforsamling

Onsdag d. 16. november 2022

Kl. 14:00 – 15:00

Vingsted Konferencecenter

Program:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventelt

 Forslag til dagsordenen bedes sendt til DSHKs formand Thomas Jakobsen, Thomas.Jakobsen@rn.dk, senest 2 uger før generalforsamlingen.

Thomas Jakobsen
Formand for DSHK

ROBOTIC TKA: IMAGE-BASED VS IMAGELESS