Kursus i den Gode Hemialloplastik, 2024.

Kære kolleger

Der inviteres hermed til Kursus i den Gode Hemialloplastik på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S den 15. marts 2024

Kurset foregår sideløbende med DSHK dagen.

Kursus i Den Gode Hemialloplastik, henvender sig til introduktions-, og kursuslæger, men også speciallæger der varetager denne behandling.

Kurset vil være sammensat af Professor Bjarke Viberg fra Odense Universitets Hospital, bistået af andre store kapaciteter inden for området.

Programmet foreligger endnu ikke i sit endelige format, men der vil være teoretisk undervisning i bl.a. valg af protese type, optimering af patienten, hvem skal have hvad, dagen sluttes med en workshop i cementering.

Der vil løbende være forplejning med formiddagskaffe ved ankomst, frokost, kaffepauser i løbet af dagen og afsluttende Tapas inden afrejse.

Derfor er der rig mulighed for at mødes med kolleger fra hele landet.

Vedlagte program er foreløbigt, det endelige program fremsendes inden dagen, og vil løbende blive opdateret på DSHKs hjemmeside.

Pris 800 kr. inkl. forplejning

 

Tilmeldingen (åbner senere) foregår på DSHKs hjemmeside  https://dshk.ortopaedi.dk

Spørgsmål i forhold til tilmelding til: Julie.Ringstrom.Brandt@rsyd.dk

 

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2023

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Morten Bøgehøj, moboeg@rm.dk

 

Vi ser frem til et spændende kursus.

 

Med venlig hilsen på vegne af DSHK

 

Julie Brandt                                              Thomas Jakobsen                                     Morten Bøgehøj

DSHK Dagen 2024

Kære kolleger

Der inviteres hermed til DSHK dagen på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S den 15. marts 2024

DSHK dagen er et nyt tiltag under DSHK, hvor vi i bestyrelsen har ønsket at skabe mere sammenhold inden for fagområdet.

I år vil fokus være på kvalitet i behandlingen af vores patienter.

Vi har sammensat et spændende program for både hofte- og knækirurger.

Dagen vil forløbe med både fælles sessioner og specialespecifikke sessioner.

Desuden vil der være sessioner for alloplastik sygeplejersker fra ambulatorie, operationsgang og sengeafdeling.

Sideløbende kommer der til at være et Kursus i Den Gode Hemialloplastik, dette henvender sig til introduktions-, og kursuslæger, men også til speciallæger der varetager denne behandling.

Der vil løbende være forplejning med formiddagskaffe ved ankomst, frokost, kaffepauser i løbet af dagen og afsluttende Tapas til af rejse hjem på.

Derfor er der også rig mulighed for at mødes med kolleger fra hele landet.

Vedlagte program er foreløbigt, det endelige program fremsendes inden dagen, og vil løbende blive opdateret på DSHKs hjemmeside.

Pris 800 kr. inkl. forplejning

Tilmeldingen (åbner senere) foregår via DSHKs hjemmeside  https://dshk.ortopaedi.dk

 

Spørgsmål i forbindelse med tilmeldning til:

 Julie.Ringstrom.Brandt@rsyd.dk

 

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2023

 

Eventuelle mere generelle spørgsmål kan rettes til Morten Bøgehøj, moboeg@rm.dk

 

Med venlig hilsen på vegne af DSHK

DSHK og SAKS fælles symposium. DOS kongressen 2023.

DSHK og SAKS fælles symposium:

It’s not me, it’s you. Knæ-artroskopi eller alloplastik?

 

ONSDAG D. 16. NOVEMBER

09:00-10:30

AUDITORIUM

 

09.00 Velkomst og introduktion til symposium af moderator. Overlæge, Professor, ph.d., dr.med., Anders Troelsen ​(Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre ​)

09.10-10:30 Cases med paneldebat

Panel:

Overlæge, ph.d.,klinisk lektor Kirill Gromov, (Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre​)

Overlæge, ph.d. Thomas Lind-Hansen ​( Ortopædkirurgisk afdeling, Odense​)

Overlæge, Professor, ph.d., dr.med., Per Hølmich (Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre ​)

Overlæge Annika Winther (Idrætskirurgisk afdelning, Aleris Søborg)

Vi ønsker at byder jer et interaktivt fællssymposium, opbygget omkring ”meet the experts”, med et ekspertpanel bestående af 2 idrætskirurger og 2 alloplastikkirurger. Symposiet vil tage afsæt i den nyeste evidensbaserede behandling og slå ned i krydsfeltet af knæpatienter, hvor der kan argumenteres for behandling med partiel meniskresektion og alloplastik.

Symposiet vil indeholde case-baserede diskussioner, hvor alle deltagere har mulighed for at interagere, og ved afslutningen, stemme på den behandling, de mener, der er bedst. Vi mener, at fællessymposiet vil have stor relevans for de læger, der er i kontakt med patienter med knæsmerter – det lade sig være direkte behandling eller visitation af patienter.

DSHK på Facebook.

DSHK har oprettet en side på Facebook. Håbet er, at det kan lette nyhedsformidlingen, og evt. anspore til diskussioner. Profilen er DSHK: Dansk Selskab for hofte og knæ alloplastik. Den kan tilgåes her

Cementerings kursus

Behandlingsvejledninger for knæ og hoftealloplastik

DSHK har udarbejdet forslag til forløbsprogrammer/behandlingsvejledninger for primær THA og TKA, og for revisions THA og TKA. Læs mere her

Formands beretning 2022

Formandsberetning 2022