Registre

På denne side finder du link til en række danske og udenlandske registre.

Dansk hoftealloplastik Register (DHR) og Dansk Knæ Alloplastik Register (DKR) er en del af Regionernes Kliniske Kvalitets Udviklingsprogram (RKKP), som står for drift og udvikling af omkring 80 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. På RKKP´s hjemmeside findes information om databaserne, herunder om formand, kontakt personer, styregruppe, indikatorer, indberetninger, og seneste årsrapport.

Danske registre

Andre registre