På denne side findes links til lokale guidelines sendt til DSHK. Disse vejledninger er ikke udarbejdet af DSHK, og DSHK har derfor ikke ejerskab over dem. Vejledningerne kan bruges som inspiration for andre afdelinger, og forhåbentligt bruges til at få klarhed over forskelle og ligheder på behandlings regimer på de forskellige afdelinger/privathospitaler i DK