Referenceprogrammer

ADDENDUM OM METAL ON METAL RESURFACING TIL REFERENCEPROGRAMMET OM HOFTEALLOPLASTIK
Det nye afsnit til THR-referenceprogrammet omhandlende MoM-resurfacing kan findes her >>
Det nye afsnit vil blive emnet for den ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med det kommende DOS-møde. Det nye afsnit er nu lagt til høring blandt medlemmerne.

ADDENDUM OM PROFYLAKSE VED TANDBEHANDLING TIL REFERENCEPROGRAMMER OM HOFTE- OG KNÆALLOPLASTIK (2009)
Det nye afsnit til referenceprogrammerne kan findes her >>
Det nye afsnit vil blive emnet for den ekstraordinære generalforsamling ved det kommende DOS-møde.
Afsnittet er hermed lagt til høring blandt medlemmerne. Alle kommentarer bedes sendt til dshk.hip@knee.dk eller dshk.knee@knee.dk, som vil fungere som diskussionsliste.

KNÆARTROSE – NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINIER OG FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINIER
Resultatet af Sundhedsstyrelsens udvalgsarbejde vedrørenden kliniske retningslinier og faglige visitationsretningslinier er blevet publiceret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside d. 29. oktober 2012.

KNÆNÆR OSTEOTOMI OG PRIMÆR KNÆALLOPLASTIK
Referenceprogram udarbejdet af gruppe (formand Henrik M. Schrøder) nedsat af DOS.
November 2006
Referenceprogrammet kan ses her >>

REFERENCEPROGRAM FOR BEHANDLING AF KNÆARTROSE
Referenceprogram udarbejdet af gruppe (formand professor Henning Bliddal) nedsat af Sundhedsstyrelsen.
September 2007
Referenceprogrammet kan ses her >>

TOTAL HOFTEALLOPLASTIK
Referenceprogram udarbejdet gruppe (formand Per Kjærsgaard-Andersen) nedsat af DOS og DSHK.
November 2006
Referenceprogrammet kan ses her >>