Barcelona Hip Meeting 16.-18. April 2018

Dear colleagues,

On behalf of the Organising Committee of the Barcelona Hip Meeting, we would like to welcome you to the 4th edition of our course.
This fourth meeting, which once again is supported by the chair of orthopaedic surgery and traumatology, is reinforced thanks to the merging of the different hip units at the University Hospitals in Barcelona. Our Hip Club meetings are held on a regular basis and encompass a spirit of being and a forum for updates in our pathology.

Website >>

Flyer >>

Unicompartmental knæalloplastik – 25-26 januar 2018 i Brugge, Belgien

Hermed vedhæftes lidt reklame for et møde specifikt om unicompartmental knæalloplastik der kun afholdes hvert andet år. www.partialkneemeeting.com
Det afholdes 25-26 januar 2018 i Brugge, Belgien. Der er ikke behov for at man allerede laver unicompartmentelle knæ, og kurset har ry for at have en faglig høj kvalitet.
Send den gerne videre til kollegaer omkring Jer (på Sygehuset eller i Regionen) som kunne være interesserede.

Indkaldelse til DSHKs 15. ordinære generalforsamling

KKR-høring

Indkaldelse til DSHKs 14. ordinære generalforsamling

DSHK dagen og DSHK Symposium

Generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til generalforsamling i DSHK onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 17:00 – 17:30. Detaljer incl. dagsorden kan ses her >>. Generalforsamlingen indgår som en del af DSHK-eftermiddagen på DOS-mødet. Det fulde program for dagen vil senere blive annonceret.

Spørgeskema om fiksation ved hoftealloplastik

Kære DSHK medlemmer

En gruppe hollandske ortopædkirurger gennemfører i øjeblikket en spørgeskemaundersøgelse vedrørende valg mellem cementeret og ucementeret fiksation af femurkomponent ved hoftealloplastik. Nogen af DSHK’s medlemmer har måske allerede udfyldt skemaet i papirform, som blev uddelt ved EFORT-mødet i Prag.

Forskergruppen har forespurgt DOS og derigennem DSHK om vi vil formidle kontakt til danske hofte kirurger med henblik på adgang til link til det elektroniske spørgeskema. Se venligst nedenstående henvendelse.

DSHK har ved et bestyrelsesmøde drøftet henvendelsen og afprøvet skemaet. Vi vurderer at der er tale om et seriøst projekt om et relevant emne og vil hermed gerne videreformidle kontakten

Venlig hilsen
Jens B Retpen
Formand
DHSK

Dear colleague,
The department of orthopaedic surgery from the Atrium-Orbis Medical Center (Heerlen, The Netherlands) would like to invite you to fill out a questionnaire regarding cemented vs. cementless fixation of the hip stem. Several recent studies and register data show that the uncemented hip stem gains popularity, while at the same time the number of complications increases (mainly with the use of uncemented stems in elderly patients). It is their aim to make an inventory of the arguments and parameters orthopaedic surgeons use to choose either for a cemented or an uncemented hip stem.
The time needed to fill out this brief questionnaire may vary between 1 – 5 minutes. The questionnaire is completely anonymous and only intended for research purposes.

Link to the questionnaire: https://nl.surveymonkey.com/s/hipfixation
Kind regards and many thanks for your valuable time!

Dr. Tim Boymans
Orthopaedic surgeon in training
Atrium-Orbis M.C. Heerlen
The Netherlands

On behalf of Dr. Ide Heyligers and Dr. Bernd Grimm