Det  mener DSHK om:

Implantat udbud

Den rette sammensætning af kravspecifikation ved implantat udbud kan være en udfordring. Den samlede vurdering af en protese beror ofte på kvalitet samt udbudt pris. Kvaliteten er en samlet sundhedsfaglig vurdering og indeholder bl.a. proteseoverlevelse. DSHK mener, at kvaliteten af en protese bør vægte minimum 60% i den samlede vurdering og pris maximalt 40%.

Set i lyset af de sidste år med leverings problemer fra stort set alle implantat producenter og distributører, kan det det alene af denne årsag være afgørende med flere leverandøre på en implantatgruppe.

Krav om evidens er afgørende. Med de velfungerende nationale registre er der god hjælp at hente.

  • Der anbefales en høj og veldokumenteret overlevelses procent i langtidsstudier eller registre med en høj validitet. Hermed menes studier eller registre med en høj indberetnings procent og bred patient skare, som f.eks. registerdata fra Norden, Storbritannien, Australien eller New Zealand.
  • Overlevelses procent på minimum 95 over 5 år, anbefales som et minimum.
  • Dokumenterede høje proteseoverlevelser ved publicerede kliniske studier i anerkendte tidsskrifter, hvor der lægges vægt på såvel resultater, tyngden og den eksterne validitet.
  • Dokumenteret funktionalitet målt ved f.eks. PROM i publicerede studier.
  • 2-3 leverandører på en aftale/delaftale anbefales for at sikre robusthed i leverancerne.