Dokumenter

Indkaldelse til DSHKs 14. ordinære generalforsamling:
Onsdag d. 26. oktober 2016

Se program her.

DSHK dagen og DSHK Symposium:
Onsdag d. 26. oktober 2016

Se program her.

Sundhedsstyrelsen:
Specialeplanlægning for ortopædisk kirurgi.

Specialevejledninger og -rapporter kan findes som pdf-dokumenter via denne side >>.
Rapporten for ortopædisk kirurgi indeholder planer for hofte- og knæalloplastik.

I forbindelse med planens udarbejdelse har DSHK gjort indsigelse, som det fremgår af dette >> brev. Sundhedsstyrelsen har i sit svar >> ikke imødekommet DSHKs indsigelser.

Sundhedsstyrelsens vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater (implantatvejledningen) af 12. december 2013 kan ses her >>

Videnskabsministeriet:
Vejledninger i god videnskabelig praksis.

Vejledning >> udgivet af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed under ministeriet. Januar 2009.