DSHK har i 2022 udarbejdet følgende 2 korte kliniske retningslinjer. Begge er offentlig gjorte på ortopaedi.dk

KKR: Antibiotika profylakse ved hofte og knæ alloplastikkirurgi (DSHK, 2022)

KKR: Anvendelse af dual mobility cup (DSHK, 2022)