DSHK og SAKS fælles symposium. DOS kongressen 2023.

DSHK og SAKS fælles symposium:

It’s not me, it’s you. Knæ-artroskopi eller alloplastik?

 

ONSDAG D. 16. NOVEMBER

09:00-10:30

AUDITORIUM

 

09.00 Velkomst og introduktion til symposium af moderator. Overlæge, Professor, ph.d., dr.med., Anders Troelsen ​(Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre ​)

09.10-10:30 Cases med paneldebat

Panel:

Overlæge, ph.d.,klinisk lektor Kirill Gromov, (Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre​)

Overlæge, ph.d. Thomas Lind-Hansen ​( Ortopædkirurgisk afdeling, Odense​)

Overlæge, Professor, ph.d., dr.med., Per Hølmich (Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre ​)

Overlæge Annika Winther (Idrætskirurgisk afdelning, Aleris Søborg)

Vi ønsker at byder jer et interaktivt fællssymposium, opbygget omkring ”meet the experts”, med et ekspertpanel bestående af 2 idrætskirurger og 2 alloplastikkirurger. Symposiet vil tage afsæt i den nyeste evidensbaserede behandling og slå ned i krydsfeltet af knæpatienter, hvor der kan argumenteres for behandling med partiel meniskresektion og alloplastik.

Symposiet vil indeholde case-baserede diskussioner, hvor alle deltagere har mulighed for at interagere, og ved afslutningen, stemme på den behandling, de mener, der er bedst. Vi mener, at fællessymposiet vil have stor relevans for de læger, der er i kontakt med patienter med knæsmerter – det lade sig være direkte behandling eller visitation af patienter.