PROM i alloplastikken -hvad skal vi med det? DSHK Symposium 2019

Mød op til DHSK’s symposium på DOS kongressen ons. d. 23. okt. 2019 kl. 15-17 og giv din mening til kende:

 

Patient-rapporterede outcome measures (PROM) i alloplastikken

-hvad skal vi med dem?

Moderator: Stig Storgaard-Jakobsen

15:00 – 15:10     Hvad kan spørgeskemaer, som revisionsrater ikke kan?

                                 v/Anders Odgaard, Gentofte

15:10 – 15:40     Hvad kan man kræve af et godt PROM-værktøj? Validering og testmetoder

                                 v/Michael Krogsgaard, Bispebjerg

15:40 – 16:00     De vigtigste PROM’er valideret til knæ- og hoftealloplastikpatiener

                                 v/Volkers Siersma, statistiker, Ph.d.

16:00 – 16:05     Kort pause

16:05 – 16:20     Sundhedsdatastyrelsens PROM-arbejde

                                 v/Karen Marie Lyng, afdelingschef i Sundhedsstyrelsen,            speciallæge, Ph.d.

16:20 – 16:40     Eksempler fra virkeligheden

Tværsektoriel brug af PROM hos knæ- og hofteatrosepatienter

         v/Poul Hedevang Christensen, Aalborg/Farsø

PROM i Dansk Hofte Artroskopi Register                            

         v/Bent Lund, Horsens

Har PROM haft nogen væsentlig betydning for patientbehandlingen? Internationale erfaringer

         v/Søren Overgaard, Odense

16:40 – 17:00     Paneldebat og afstemning

 

OBS: Under symposiet vil der blive afholdt afstemninger, der vil danne grundlag for DSHK´s holdning og arbejde på PROM-området i de kommende år.

Efter symposiet er der kl. 17:00 – 17:30 Generalforsamling i DSHK (se særskilt program)

The Hip Society: JAMM 2020 og div. uddannelse

Barcelona Hip Meeting 16.-18. April 2018

Dear colleagues,

On behalf of the Organising Committee of the Barcelona Hip Meeting, we would like to welcome you to the 4th edition of our course.
This fourth meeting, which once again is supported by the chair of orthopaedic surgery and traumatology, is reinforced thanks to the merging of the different hip units at the University Hospitals in Barcelona. Our Hip Club meetings are held on a regular basis and encompass a spirit of being and a forum for updates in our pathology.

Website >>

Flyer >>

Unicompartmental knæalloplastik – 25-26 januar 2018 i Brugge, Belgien

Hermed vedhæftes lidt reklame for et møde specifikt om unicompartmental knæalloplastik der kun afholdes hvert andet år. www.partialkneemeeting.com
Det afholdes 25-26 januar 2018 i Brugge, Belgien. Der er ikke behov for at man allerede laver unicompartmentelle knæ, og kurset har ry for at have en faglig høj kvalitet.
Send den gerne videre til kollegaer omkring Jer (på Sygehuset eller i Regionen) som kunne være interesserede.