Indkaldelse til DSHK generalforsamling

Generalforsamling i DSHK

Indkaldelse til DSHKs ordinære generalforsamling

Onsdag d. 16. november 2022

Kl. 14:00 – 15:00

Vingsted Konferencecenter

Program:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventelt

 Forslag til dagsordenen bedes sendt til DSHKs formand Thomas Jakobsen, Thomas.Jakobsen@rn.dk, senest 2 uger før generalforsamlingen.

Thomas Jakobsen
Formand for DSHK