Kære medlemmer af DSHK

EU er i gang med at implementere en ny MDR (Medical Device Regulation). Den forventes 100% implementeret pr. 26. maj 2024.

I korte træk betyder det at nye medicinske produkter (f.eks. implantater) skal igennem en tung og dyr proces for at komme på markedet. Yderligere skal produkter, som allerede er på markedet valideres hver 5. år gennem en dyr proces for industrien.

Ovenstående har den konsekvens, at industrien slanker deres produkt portefolie. For os betyder det at essentielle nicheprodukter risikerer at blive utilgængelige uden alternativ med store konsekvenser for vores patienter.

Problemstillingen har allerede fokus fra DOS bestyrelsen, Lægeforeningen samt udvalgte danske medier.

DOS bestyrelsen er i gang med at skabe et overblik over hvilke ortopædkirurgiske produkter, der bliver ramt. Dette overblik skal bruges i forbindelse med at problemstillen bringes videre i det administrative og politiske system.

DSHK vil derfor gerne skabe et overblik over evt. alloplastik produkter, der bliver ramt af ovenstående.

Har du kendskab til et produkt, der udgår jf. ovenstående, vil DSHK sætte pris på information om dette.  

 

Information om produktet bedes indtastes i vedhæftede skema og sendt retur til mig senest d. 13. december.

På forhånd mange tak,

Thomas Jakobsen,

Formand DSHK