PROM i alloplastikken -hvad skal vi med det? DSHK Symposium 2019

Mød op til DHSK’s symposium på DOS kongressen ons. d. 23. okt. 2019 kl. 15-17 og giv din mening til kende:

 

Patient-rapporterede outcome measures (PROM) i alloplastikken

-hvad skal vi med dem?

Moderator: Stig Storgaard-Jakobsen

15:00 – 15:10     Hvad kan spørgeskemaer, som revisionsrater ikke kan?

                                 v/Anders Odgaard, Gentofte

15:10 – 15:40     Hvad kan man kræve af et godt PROM-værktøj? Validering og testmetoder

                                 v/Michael Krogsgaard, Bispebjerg

15:40 – 16:00     De vigtigste PROM’er valideret til knæ- og hoftealloplastikpatiener

                                 v/Volkers Siersma, statistiker, Ph.d.

16:00 – 16:05     Kort pause

16:05 – 16:20     Sundhedsdatastyrelsens PROM-arbejde

                                 v/Karen Marie Lyng, afdelingschef i Sundhedsstyrelsen,            speciallæge, Ph.d.

16:20 – 16:40     Eksempler fra virkeligheden

Tværsektoriel brug af PROM hos knæ- og hofteatrosepatienter

         v/Poul Hedevang Christensen, Aalborg/Farsø

PROM i Dansk Hofte Artroskopi Register                            

         v/Bent Lund, Horsens

Har PROM haft nogen væsentlig betydning for patientbehandlingen? Internationale erfaringer

         v/Søren Overgaard, Odense

16:40 – 17:00     Paneldebat og afstemning

 

OBS: Under symposiet vil der blive afholdt afstemninger, der vil danne grundlag for DSHK´s holdning og arbejde på PROM-området i de kommende år.

Efter symposiet er der kl. 17:00 – 17:30 Generalforsamling i DSHK (se særskilt program)