Indkaldelse til DSHKs 15. ordinære generalforsamling

Onsdag d. 25. oktober 2017

Kl. 17.00 –17.30
Lokale: Casino Ballroom

Program:

 1.  Valg af dirigent
  2.    Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
  3.    Formandens beretning
  4.    Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
  5.    Behandling af indkomne forslag
  6.    Fastsættelse af kontingent
  7.    Valg til bestyrelsen
  8.    Valg af revisor
  9.    Eventuelt

Forslag til dagsordenen bedes sendt til DSHK.
Stig.Jakobsen@ki.au.dk
senest 2 uger før generalforsamlingen, d.v.s. onsdag d. 11. oktober 2017

Stig Storgaard Jakobsen
DSHK