KKR-høring

DSHK har bedt en gruppe ortopædkirurger om at lave korte kliniske retningslinier (KKR). Disse KKR’er præsenteres med henblik på at blive godkendt på DOS Kongressen 2018.
Forud for dette, vil der være en høringsfase blandt DSHK medlemmer samt øvrige interessenter. Såfremt der er kommentarer kan de e-mailes på denne adresse: Stig.Jakobsen@ki.au.dk inden 1. september 2018.

Download Kort klinisk retningslinje vedr. Den diagnostiske sikkerhed ved måling af den laterale center edge vinkel (Wibergs CE-vinkel) >>