AFLYST: Heldagsmøde for Dansk Hofte- og Knæalloplastik Register, Odense 19.03.2021

 

Dette møde er desværre aflyst pga. den manglende mulighed for fysisk fremmøde

/Anne Mørup-Petersen på vegne af Søren Overgaard og Anders Odgaard

 

 

Hermed invitation til heldagsmøde for kontaktpersoner for henholdsvis Dansk Hofte- og Knæalloplastik Register samt ledende overlæger.

OBS: Mødet er tiltænkt ortopædkirurger, som udfører hofte- og knæalloplastik samt ledende overlæger.

Fredag den 19.03.2021, vi regner med at mødet foregår på OUH, alternativt via video fra kl. 09.30-15.30
(OBS: flyttet fra 06.11.2020)

Mødet er arrangeret på baggrund af drøftelse på DOS-Kongressen i oktober 2018 under såvel DSHK’s møde som på DOS generalforsamling, hvor der blev udtrykt positiv interesse for et heldagsmøde med fokus på grundig gennemgang af årsrapporter.

Såfremt at I har ideer til emner, må I gerne melde tilbage.

Mødet er lagt på en fredag af hensyn til deltagelse af så mange kontaktpersoner som muligt. 

Omkostninger til transport samt frikøb på dagen skal dækkes af egen afdeling. 

Forplejning dækkes af DKR og DHR.

Vi håber, at I allerede nu vil reservere dagen til dette møde. 

Detaljeret program for dagen samt endelig lokation følger samt herunder mulighed for tilmelding i september 2020. 

På vegne af 

Søren Overgaard                             Anders Odgaard

Formand for styregruppen             Formand for styregruppen

DHR                                                  DKR