Generalforsamling

Indkaldelse til DSHKs 14. ordinære generalforsamling

Onsdag d. 26. oktober 2016

Kl. 17.00 –17.30
Lokale: Casino Ballroom

Program:

1.    Valg af dirigent
2.    Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3.    Formandens beretning
4.    Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Fastsættelse af kontingent
7.    Valg til bestyrelsen
8.    Valg af revisor
9.    Eventuelt

Forslag til dagsordenen bedes sendt til DSHKs sekretær
Mogens.berg.laursen@m.dk
senest 2 uger før generalforsamlingen, d.v.s. onsdag d. 12. oktober 2015

Mogens Berg Laursen
Sekretær
DSHK