Heldagsmøde om knæ- og hofteregistrene 8. nov. 2019 – info og tilmelding

Hermed invitation til heldagsmøde for kontaktpersoner for henholdsvis Dansk Hofte- og Knæalloplastik Register samt ledende overlæger.

OBS: Mødet er tiltænkt ortopædkirurger, som udfører hofte- og knæalloplastik samt ledende overlæger. Tilmeldinger fra ortopædkirurger vil blive prioriteret, hvis vi løber tør for plads, men derudover er der deltagelse efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding her: https://tilmeld.events/HeldagsmdeDHRDKR

Fredag den 8.11.2019 kl. 09.30-16.00 (der vil være kaffe/te fra kl. 09.00). Program følger – dog er følgende emner på programmet:

Formiddag :

Outlier detection on surgeon level/department level,

How to report outliers

How to do an Audit

Lovgivning på området for outlier i offentlige rapporter og nationale databaser

Eftermiddag :
Implantat register

PROM og relevante indikatorer

Datakomplethed og indrapportering i fremtiden


Lokation: Klinikbygningen, Odense Universitetshospital, Kløvervej 17, 5000 Odense C. Auditorium Emil Aarenstrup.

Indgang 55,  følg gangen og lige efter kiosken drejes til venstre, og der ligger klinikbygningen.

Parkering i P-huset.

Mødet er lagt på en fredag af hensyn til deltagelse af så mange kontaktpersoner som muligt.

Omkostninger til transport samt frikøb på dagen skal dækkes af egen afdeling.

Forplejning dækkes af DKR og DHR.

 

På vegne af

 

Søren Overgaard                            Anders Odgaard

Formand for styregruppen            Formand for styregruppen

DHR                                               DKR