DSHK har udarbejdet forslag til forløbsprogrammer/behandlingsvejledninger for primær THA og TKA, og for revisions THA og TKA.

De seneste nationale referenceprogrammer for behandling af hhv. hofte- og knæartrose blev publiceret i 2006 og 2007. Indførelse af fast-track patientforløb har medført flere forbedringer siden da – f.eks. er indlæggelsestiden bl.a. reduceret fra median 5 dage til median 1 dag uden stigning i antal genindlæggelser.

Formålet med aktuelle behandlingsvejledning er at give et eksempel på nuværende kliniske praksis. Behandlingsvejledningerne er ikke ment som et ny referenceprogram eller national klinisk retningslinje, men som et eksempel på en klinisk instruks beskrivende det præ-, peri- og postoperative forløb. Forløbet i almen praksis er ikke inkluderet.

Målgruppen for denne behandlingsvejledning er de danske ortopædkirurgiske afdelinger samt privathospitaler, som foretager hofte- og knæalloplastikker.

Behandlingsvejledningerne har været i høring forud for offentliggørelsen. Høringssvaret kan hentes nedenfor.

Anbefalingerne skal betragtes som vejledende og kan hentes nedenfor.

 

Eksempel på behandlingsvejledning, primær knæ og hoftealloplastik Eksempel på behandlingsvejledning revisions knæ og hoftealloplastik Høringssvar