AFLYST: Heldagsmøde for Dansk Hofte- og Knæalloplastik Register, Odense 19.03.2021

 

Dette møde er desværre aflyst pga. den manglende mulighed for fysisk fremmøde

/Anne Mørup-Petersen på vegne af Søren Overgaard og Anders Odgaard

 

 

Hermed invitation til heldagsmøde for kontaktpersoner for henholdsvis Dansk Hofte- og Knæalloplastik Register samt ledende overlæger.

OBS: Mødet er tiltænkt ortopædkirurger, som udfører hofte- og knæalloplastik samt ledende overlæger.

Fredag den 19.03.2021, vi regner med at mødet foregår på OUH, alternativt via video fra kl. 09.30-15.30
(OBS: flyttet fra 06.11.2020)

Mødet er arrangeret på baggrund af drøftelse på DOS-Kongressen i oktober 2018 under såvel DSHK’s møde som på DOS generalforsamling, hvor der blev udtrykt positiv interesse for et heldagsmøde med fokus på grundig gennemgang af årsrapporter.

Såfremt at I har ideer til emner, må I gerne melde tilbage.

Mødet er lagt på en fredag af hensyn til deltagelse af så mange kontaktpersoner som muligt. 

Omkostninger til transport samt frikøb på dagen skal dækkes af egen afdeling. 

Forplejning dækkes af DKR og DHR.

Vi håber, at I allerede nu vil reservere dagen til dette møde. 

Detaljeret program for dagen samt endelig lokation følger samt herunder mulighed for tilmelding i september 2020. 

På vegne af 

Søren Overgaard                             Anders Odgaard

Formand for styregruppen             Formand for styregruppen

DHR                                                  DKR

DSHK Webimar tirsdag d. 24.11.2020 med nyt fra registrene

Nye NICE anbefalinger vedr. knæ-, hofte og skulderalloplastik

Englands National Institute for Clinical Excellence (NICE) har netop udgivet nye anbefalinger vedr. knæ- hofte og skulderalloplastik.

Læs anbefalingerne via NICE’s hjemmeside

Virtual EFORT Congress (VEC), 28-30. oktober 2020

EFORT kongressen 2020, som skulle være afholdt i Wien i juni måned blev aflyst pga. Corona pandemien. I stedet arrangerer EFORT en virtuel kongres i slutningen af oktober.

Læs mere her

DSHK’s årsmøde og generalforsamling: onsdag d. 21. okt. på DOS kongressen.

Program følger når datoen nærmer sig, men vores årsmøde vil som altid ligge onsdag på DOS-kongressen, dvs. 21. oktober i Falkoner Centret, Frederiksberg (København), kl. 13-17.30.

Vel mødt!

PROM i alloplastikken -hvad skal vi med det? DSHK Symposium 2019

Mød op til DHSK’s symposium på DOS kongressen ons. d. 23. okt. 2019 kl. 15-17 og giv din mening til kende:

 

Patient-rapporterede outcome measures (PROM) i alloplastikken

-hvad skal vi med dem?

Moderator: Stig Storgaard-Jakobsen

15:00 – 15:10     Hvad kan spørgeskemaer, som revisionsrater ikke kan?

                                 v/Anders Odgaard, Gentofte

15:10 – 15:40     Hvad kan man kræve af et godt PROM-værktøj? Validering og testmetoder

                                 v/Michael Krogsgaard, Bispebjerg

15:40 – 16:00     De vigtigste PROM’er valideret til knæ- og hoftealloplastikpatiener

                                 v/Volkers Siersma, statistiker, Ph.d.

16:00 – 16:05     Kort pause

16:05 – 16:20     Sundhedsdatastyrelsens PROM-arbejde

                                 v/Karen Marie Lyng, afdelingschef i Sundhedsstyrelsen,            speciallæge, Ph.d.

16:20 – 16:40     Eksempler fra virkeligheden

Tværsektoriel brug af PROM hos knæ- og hofteatrosepatienter

         v/Poul Hedevang Christensen, Aalborg/Farsø

PROM i Dansk Hofte Artroskopi Register                            

         v/Bent Lund, Horsens

Har PROM haft nogen væsentlig betydning for patientbehandlingen? Internationale erfaringer

         v/Søren Overgaard, Odense

16:40 – 17:00     Paneldebat og afstemning

 

OBS: Under symposiet vil der blive afholdt afstemninger, der vil danne grundlag for DSHK´s holdning og arbejde på PROM-området i de kommende år.

Efter symposiet er der kl. 17:00 – 17:30 Generalforsamling i DSHK (se særskilt program)

The Hip Society: JAMM 2020 og div. uddannelse