KKR-høring

DSHK har bedt en gruppe ortopædkirurger om at lave korte kliniske retningslinier (KKR). Disse KKR’er præsenteres med henblik på at blive godkendt på DOS Kongressen 2017.

Forud for dette, vil der være en høringsfase blandt DSHK medlemmer samt øvrige interessenter. Såfremt der er kommentarer kan de e-mailes på denne adresse: Stig.Jakobsen@ki.au.dk inden 1. september 2017.

DOWNLOAD KKR antibiotika høring >>

DOWNLOAD Periacetabularosteotomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi
– Bilag 1 – Søgestrategi og søgestreng
– Bilag 2 – Flowskema over litteraturudvælgelse
– Bilag 3 – ROBINS-I
– Bilag 4 – SoF

Med Venlig Hilsen
DSHK