Indkaldelse til DSHKs 16. ordinære generalforsamling

Onsdag d. 24. oktober 2018

Kl. 17:00 – 17:30
Lokale: Sweden

Program:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventelt

Forslag til dagsordenen bedes sendt til DSHK.

Forslag til dagsordenen bedes sendt til DSHKs formand Snorre Læssøe Stephansen, e-mail senest 2 uger før generalforsamlingen, d.v.s. onsdag d. 10. oktober 2018